Ośrodek Ewaluacji

Rok 2014 w Ośrodku

Na dół

Rok 2014 w Ośrodku

Rok 2014 był bardzo pracowity i przełomowy (nastąpiły znaczące zmiany w naszym zespole). Wiele udało się zrobić – zdobyć nowe obszary tematyczne i poznać szereg nowych współpracowników!

Podjęłyśmy się następujących wyzwań badawczych:

1. Badanie ewaluacyjne całego III Priorytetu PO KL „Wysoka Jakość Oświaty” dla MEN
2. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Poddziałanie 3.3.1 PO KL dla Ośrodka Rozwoju Edukacji
3. Analiza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście Działania 9.2 PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
4. Ewaluacja badania projektu innowacyjnego „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności, realizacji zadań” dla Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
5. Walidacja projektu „Centrum Dziecka i Rodziny” – pilotażowego rozwiązania Fundacji Rozwoju Dzieci
6. Badanie „Ojcowie i Dzieci” również dla Fundacji Rozwoju Dzieci (Raport Ojcowie i Dzieci)
7. Badanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zupełnie nowy i trudny temat dla Urzędu Miasta Warszawy (Raport z badania PKE)
8. Ewaluacja projektu „Fizyka – kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy” dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
9. Projekt badawczy „Cudzoziemcy w Warszawie” – za nami część badawcza – terenowa!
10. Projekt ‚Efektywni 50+” – zakończyłyśmy ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną i szczęśliwie przeszedł też walidację. Pozostaje już tylko promocja produktu!
11. Last but not least – wykonane pro bono badanie „Pokaż Wasz plac zabaw!” (Raport Pokaż Wasz Plac Zabaw!)

W 2014 roku Ośrodek Ewaluacji świętował też swoje 10. urodziny! Najlepszym prezentem są nasze udane realizacje i dobre relacje z ludźmi, które niezmiennie udaje nam się zachować!