Ośrodek Ewaluacji

Raport z badania „Cudzoziemcy w Warszawie”

Na dół

Raport z badania „Cudzoziemcy w Warszawie”

Zakończyliśmy projekt badawczy będący próbą opisania całości zjawisk związanych z obecnością i aktywnością cudzoziemców w Warszawie.

Powstał raport pod red. dr Magdaleny Dudkiewicz. Zachęcamy do czytania: https://cudzoziemcywaw.files.wordpress.com/2016/03/raport.pdf

Niebawem pokażemy też publikację dla organizacji pozarządowych dotyczącą partycypacyjnego podejścia do badania potrzeb i ewaluacji.