Ośrodek Ewaluacji

Efektywni 50+

Na dół

Efektywni 50+

Od stycznia 2013 roku realizujemy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki innowacyjny projekt – Efektywni 50+. Projekt jest skierowany do osób pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego, którzy w swojej pracy wykorzystują analizę danych, raportowanie i sprawozdawczość a także organizację przechowywania dokumentów. Uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 50 rok życia i pracują w zawodach: księgowy, biegły rewident lub pracownik obsługi klienta. W projekcie testowane jest innowacyjne podejście do nauki zdalnej osób 50+, łączące zajęcia stacjonarne i zdalne. Ośrodek Ewaluacji zajmuje się stroną badawczą przedsięwzięcia – prowadziliśmy nie tylko badanie potrzeb i analizę trafności produktu, który jest obecnie testowany. Dbamy o bieżący monitoring i ewaluację wewnętrzną wykorzystując między innymi narzędzia zdalne stosowane w projekcie.

O wszystkim można przeczytać na stronie projektu Efektywni 50+: www.efektywni50plus.wwsi.edu.pl

Film promocyjny

 

Biblioteczka projektu:

  • Analiza problemu badawczego na podstawie zastanych badań. Raport
  • Diagnoza potrzeb osób 50+. Raport
  • Analiza metod e-learningowych w nauczaniu dorosłych. Raport
  • Ewaluacja wewnętrzna projektu innowacyjnego. Raport
  • Ewaluacja zewnętrzna projektu innowacyjnego. Raport

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego