Ośrodek Ewaluacji

Cudzoziemcy w Warszawie wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie

Ideą projektu było opracowanie diagnozy dotyczącej jakości działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz cudzoziemców oraz wypracowanie – poprzez maksymalnie szerokie konsultacje społeczne: zarówno na etapie programowania narzędzi badawczych (poznanie realnych problemów i próba wypracowania najlepszych rozwiązań), na etapie wstępnych wyników działań badawczych jak końcowego dokumentu stanowiącego podstawę do stworzenia przez samorząd stolicy Programu Integracji Cudzoziemców w Warszawie.

Efektem prac jest raport z badania dostępny TU oraz prezentacja najważniejszych wyników mapy obecności cudzoziemców w Warszawie. Ponadto zespół badawczy wypracował rekomendacje z badania.

Owocem badania jest też nasza publikacja.

3 oblicza partycypacjiProjekt „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie” był prowadzony przez Fundację Obserwatorium w Partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana i jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

http://cudzoziemcywaw.wordpress.com

 

partnerzy_03 partnerzy_05 partnerzy_08 partnerzy_11 partnerzy_14 partnerzy_22 partnerzy_25