Ośrodek Ewaluacji

Oferta

Na dół

Oferta

Oferujemy to, na czym naprawdę się znamy.

Specjalizujemy się w badaniach jakościowych. Docieramy do przyczyn, poszukujemy mechanizmów, wyjaśniamy procesy, sposoby myślenia i działania. Wnioski z naszych badań odnoszą się zawsze do kontekstu i rzeczywistości społecznej. Dzięki temu rekomendacje są trafne i użyteczne dla odbiorców.

W badaniach jakościowych ważny jest badacz. Atutem Ośrodka Ewaluacji jest potencjał badaczy. Znamy się na dziedzinach, które badamy i mamy wysokie kompetencje społeczne.

Przeprowadziłyśmy setki wywiadów indywidualnych i grupowych, studiów przypadku oraz liczne obserwacje i analizy dokumentów. Realizujemy również z powodzeniem badania jakościowe online.

Najczęściej prowadzone przez nas badania to:

Diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb jest wymagana we wszystkich projektach finansowanych ze środków unijnych.

Diagnozujemy potrzeby, czyli różnice między stanem obecnym, a stanem pożądanym. Diagnoza potrzeb to coś więcej niż tylko badanie oczekiwań beneficjentów na początku projektu. Diagnozę potrzeb zwykle prowadzimy w dwóch etapach:

  1. Ocena punktu wyjścia, bieżącej sytuacji.
  2. Analiza stanu pożądanego, który ma być osiągnięty poprzez projekt.

Rzetelna diagnoza potrzeb to:

  • Różne uzupełniające się metody zbierania danych.
  • Wyraźnie określona grupa odbiorców planowanego projektu.
  • Odpowiedni czas na przeprowadzenie badania, analizę danych, a także uwzględnienie wniosków w działaniach.

Dobrze zbadane potrzeby procentują. Nie tylko ułatwiają prowadzenie projektu, ale otwierają nowe możliwości i kierunki działania.

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Pierwszą ewaluację dla organizacji pozarządowej zrobiłyśmy w 1999 roku.

Znamy i lubimy trzeci sektor. Wiemy, jak ważne dla rozwoju inicjatyw społecznych są badania. Znamy też problemy wielu organizacji w Polsce.

Dlatego oferujemy bezpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych w planowaniu ewaluacji na etapie tworzenia projektów.

Dzięki temu organizacje mogą później prowadzić ewaluację w swoich projektach nie marnując czasu, funduszy i zasobów ludzkich. I mogą naprawdę korzystać z ewaluacji.

Ewaluacja ex-ante, on-going i ex-post

Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, są zobowiązane do prowadzania ewaluacji pomocy – w formie programów i projektów – finansowanej z funduszy strukturalnych UE.

Ewaluacja ma na celu poprawę „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji” działań. Warto wykorzystywać ją na kolejnych etapach realizacji projektu:

wykres

Nasze ewaluacje są dla zamawiającego formą informacji zwrotnej o interwencji na poszczególnych etapach wdrażania. Dostarczamy dane, które pomagają w ich doskonaleniu.

Ewaluacja w projektach innowacyjnych

Prowadzimy ewaluacje obowiązujące w projektach innowacyjnych testujących: ewaluację zewnętrzną lub wewnętrzną projektu oraz ewaluację wewnętrzna produktu finalnego.

Zwykle ewaluację projektu innowacyjnego prowadzimy w formie badania on-going. Dzięki temu zamawiający może na bieżąco korygować swój projekt.

Ewaluacja produktu finalnego jest w projektach innowacyjnych obowiązkowa. Służy ocenie rzeczywistych efektów testowanej innowacji. Raport z takiego badania jest dla zamawiającego dodatkowym źródłem wiedzy na temat produktu i jego przydatności.

Szkolenia

Szkolimy z ewaluacji i mamy w tym duże doświadczenie. Prosimy o kontakt: info@ewaluacja.eu

Badania online

Podążając za obecnymi trendami i korzystając z dobrodziejstw powszechnego niemal dostępu do Internetu wśród respondentów, rozszerzamy ofertę o elektroniczne narzędzia badawcze. Specjalizujemy się w badaniach jakościowych online.

mail

  1. Ankieta wspomagana elektronicznie CAWI – powszechnie już stosowana ankieta wspomagana komputerowo. Dzięki posiadaniu profesjonalnego panelu daje możliwości dotarcia w krótkim czasie do dużego grona osób. Za sprawą interaktywnych mechanizmów pozwala by respondent podążał w ankiecie wybraną przez siebie ścieżką badawczą. Metoda tania, jednak niesamowicie wydajna i możliwa do realizacji wśród wielu grup badawczych.
  2. Bulletin Board Discussion – to nowoczesna forma badań jakościowych przypominająca swoją formą moderowaną dyskusję w małej grupie. Realizujemy ją za pomocą własnej platformy badawczej. Pozwala  w łatwy sposób brać uczestnikom udział zarówno pod własnym nazwiskiem, jak i anonimowo. Jest to doskonałe narzędzie dla realizacji badań wśród wyższej kadry menedżerskiej oraz ekspertów. Dzięki możliwości anonimizacji pozwala na badanie tzw. wrażliwych tematów. Dyskusja odbywa się w dogodnych dla respondenta warunkach; czasu i miejsca. Jest relatywnie tania. Dostarcza pogłębionego materiału do analiz jakościowych.
  3. FGI online  wywiad grupowy, prowadzony podczas wideokonferencji. Jest to metoda, która od kilku lat próbuje się przebić do głównego arsenału narzędzi badawczych. Jest odwzorowaniem klasycznego fokusa w przestrzeni wirtualnej, pozwala na nawiązania dyskusji między uczestnikami a także obserwację ich zachowań niewerbalnych (to rola drugiego moderatora). Wymaga nieco mniejszych grup badawczych (4-6 respondentów) ze względu na konieczność utrzymania dynamiki rozmowy online. Oszczędza czas respondentów i badaczy, jednak wymaga fachowej realizacji i odpowiednich narzędzi multimedialnych.
  4. Netografia – jest odmianą metody monograficznej realizacji badań w Internecie oraz nad Internetem. Internet staje się zatem terenem badań, pozwala poszukiwać odpowiedzi na postawione problemy badawcze. Może istnieć jako samodzielna jednostka badawcza, często jednak pełni służebną czy komplementarną rolę wobec innych metod. Rola netografii w ewaluacji dopiero się kształtuje, jednak jest to z pewnością przyszłość.

Do góry