Ośrodek Ewaluacji

Ośrodek Ewaluacji

Na dół

Ośrodek Ewaluacji

Ośrodek Ewaluacji powstał w 2004 roku. Mamy satysfakcję z tego, że nasze badania pomagają doskonalić projekty, programy i organizacje, że sprzyjają rozwojowi społecznemu. Rzetelność i jakość to podstawa każdego naszego działania.

Co nas wyróżnia

  1. Podejmujemy się tylko takich badań, które są wykonalne i w których możemy zapewnić wysoką jakość. Nie startujemy w przetargach, w których jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena.
  2. Ośrodek Ewaluacji to firma „fair play”. Nasze badania prowadzimy odpowiedzialnie i etycznie wobec zamawiających, respondentów oraz współpracowników. Naszą mocną stroną są partnerskie relacje w zespole, z klientami oraz konkurencją.
  3. Nasze badania są rzetelne – planujemy je w taki sposób, by uzyskać wiarygodne wyniki. Przedstawiamy możliwości, które warto wykorzystać w procesie zbierania danych. Otwarcie wskazujemy też problemy, które mogą się pojawić (na przykład czasowe, finansowe) i sposoby ich rozwiązywania.
  4. Dbamy o jakość narzędzi i procedur badawczych. Pracujemy zespołowo. Stosujemy różne, uzupełniające się metody. Prezentujemy punkty widzenia różnych interesariuszy. Raporty z naszych badań są użyteczne. Wnioski i rekomendacje konsultujemy z ekspertami oraz zamawiającym.
  5. Dbamy o wizerunek i jakość ewaluacji w Polsce. W 2000 roku współtworzyłyśmy Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Należymy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Ośrodek Ewaluacji od 2010 roku jest członkiem sieci „Cooperation for European Evaluation (C2E)”, która zrzesza firmy ewaluacyjne z 12 krajów Unii Europejskiej współpracujące przy realizacji badań międzynarodowych: http://www.eureval.org/-Partners-.html
  6. Prowadzimy szkolenia i wykłady dotyczące dobrej ewaluacji. Cieszy nas, gdy ludzie przekonują się, że ewaluacja ma sens.

Zespół

Tworzymy zgrany i doświadczony zespół badaczy – socjologów, psychologów, pedagogów i statystyków. Łączy nas pasja badawcza. Różnią nas za to obszary specjalizacji, doświadczenia życiowe i zawodowe, charaktery. Taka różnorodność procentuje w badaniach, bo uwrażliwia na różne aspekty rzeczywistości.
Wśród nas są trenerzy, absolwenci Szkoły Trenerów STOPDSMG. Współpracujemy z ekspertami ds. edukacji, rozwoju lokalnego i zarządzania projektami.

Malgorzata Leszczynska

Małgorzata
Leszczyńska

Prezes Ośrodka Ewaluacji, absolwentka socjologii UW, Studiów Miejskich w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej przy ASP i trenerka. Ma bogate doświadczenie w badaniu potrzeb oraz w ewaluacji organizacji pozarządowych i projektów. Autorka kilkudziesięciu raportów z badań. Poza ewaluacją zajmuje ją socjologia miasta. Aktywistka i społeczniczka, która relaksuje się poza miastem, zgłębiając tajniki uprawy roślin.

Magdalen Szostakowska

Magdalena
Szostakowska

Wiceprezes Zarządu. Absolwentka socjologii UW, trenerka. Studiuje service design w School of Form (SWPS). Specjalizuje się w badaniach jakościowych „action research” oraz w analizie logiki projektów – tworzeniu i weryfikacji wskaźników dla podmiotów publicznych. Współpracuje z Instytutem Gospodarstwa Społecznego na SGH. A „po godzinach” – spotkania z ludźmi, sporo kina i trochę śpiewania.

Agnieszka Szczurek

Agnieszka
Szczurek

Absolwentka socjologii i podyplomowych studiów pedagogicznych UW. Badaczka jakościowa, zajmuje się ewaluacją projektów w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Chwilowo nie ma hobby, ma 5 dzieci.

Mateusz
Olechowski

Absolwent psychologii UW. Asystent badawczy na Uniwersytecie w Delaware. Autor Diamentowego grantu badawczego MNiSW – badania nad czynnikami wpływu na postrzeganie uchodźców. Specjalizuje się w analizach ilościowych. Aktywie zaangażowany w politykę lokalną miasta Warszawy.

Iwona Pogoda

Iwona
Pogoda

Współpracownik OE. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Specjalistka od polityki społecznej oraz socjologii małżeństwa i rodziny. Analizuje dane statystyczne, a bazy danych nie mają przed nią tajemnic. Angażuje się też w konsultacje społeczne prowadzone w przestrzeni wielkomiejskiej, stosując niekonwencjonalne metody.

Jarema
Piekutowski

Współpracownik OE.  W latach 2016-2017 na stałe związany z OE, obecnie ekspert w naszych projektach. Wszechstronny badacz, z doskonałym warsztatem ilościowym. Ekspert, analityk, publicysta. Współpracuje z redakcją Więzi  i Nowej Konfederacji.

 

 

 

 

Do góry