Ośrodek Ewaluacji

Kibicujemy profesjonalizacji

Na dół

Kibicujemy profesjonalizacji

XI Konferencja Ewaluacyjna w Krakowie stała się okazją dla urzędników do pochwalenia się i zaprezentowania sztandarowych badań ewaluacyjnych z zakresu polityki spójności. Dla badaczy z kolei stała się (mamy taką nadzieję) początkiem interesującej dyskusji o profesjonalizacji sektora ewaluacyjnego. I chociaż ujawniły się w tej dyskusji dwa światy – świat ewaluacji środków europejskich i świat ewaluacji w innych sektorach, to stanowi to już dobry punkt wyjścia do dalszych prac.

Należy zdawać sobie sprawę, że te rozbieżne perspektyw mogą implikować różne zdania na temat profesjonalizacji, jednak nie wykluczają też zbliżenia stanowisk w konsekwencji sensownej wymiany zdań i argumentów.

Bardzo inspirujące były prezentacje przedstawicieli innych towarzystw ewaluacyjnych – Europejskiego, Brytyjskiego i Czeskiego. Zaprezentowały różne podejścia i widać, że nie uda się skopiować żadnego wypracowanego modelu a należy tę ścieżkę wydeptać po swojemu i samodzielnie.

Szalenie interesujący był pomysł czeskich kolegów – wzajemnych recenzji (peer review) tworzonych raportów ewaluacyjnych. To pomysł wymagający otwartych umysłów a także gotowości na informację zwrotną, jednak w realizacji wydaje się stosunkowo prostszy niż wytyczanie ścieżek profesjonalizacji poszczególnych ewaluatorów. Z dużą uwagą i zadowoleniem przyjmujemy aktywność Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, by drążyć ten temat – jest potrzebny środowisku polskich ewaluatorów.

Kibicujemy profesjonalizacji 🙂