Ośrodek Ewaluacji

Doświadczenie

Na dół

Doświadczenie

Od 2004 roku zrealizowaliśmy ponad 200 badań. To doświadczenie i zadowolenie klientów dają nam podstawę do twierdzenia, że znamy się na ewaluacji.

Specjalizujemy się w badaniach z zakresu: edukacji, rozwoju lokalnego, polityki społecznej, kultury oraz logiki wdrażania i zarządzania programami. Dobrze znamy też trzeci sektor, bo od lat współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

Poniżej przedstawiamy badania zrealizowane przez Ośrodek Ewaluacji w latach 2004 – 2019:

Ewaluacje programów i badania o charakterze społecznym

2021

 • Badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża żywności wysokiej jakości dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Badanie opinii i potrzeb użytkowników serwisu meteo.pl dla Uniwersytetu Warszawskiego

2020

 • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 dla MSWiA
 • Badanie Pilotażowego Programu nocowania w lesie dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
 • Badanie miejskich instytucji kultury we Wrocławiu dla Strefy Kultury Wrocław
 • Ewaluacja ex-ante programów wykonawczych do Strategii #Warszawa 2030: 2.2 Kultura blisko domu i 4.1 Twórczy potencjał mieszkańców dla Biura Kultury Urzędu m.st Warszawy
 • Ewaluacja on-going procesu wdrażania projektów lokalnych w Programie Bardzo Młoda Kultura dla NCK
 • Badanie dot. kierunków rozwoju Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne dla NCK

2019

 • Ewaluacja Festiwalu 5 Smaków (partnerstwo z Fundacją Obserwatorium)
 • Ewaluacja 17. edycji Festiwalu Ciało/Umysł (partnerstwo z Fundacją Obserwatorium)
 • Ewaluacja VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Warszawie dla Urzędu Miasta Warszawy
 • Ewaluacja ex-ante Programu Bardzo Młoda Kultura dla NCK

2018

 • Diagnoza jakości oferty żłobków w ramach projektu „Jakość od początku” dla FRD
 • Badanie ewaluacyjne Biura Karier i Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW
 • Badanie programu Ochotnicy Warszawscy 2.0 dla m.st. Warszawy
 • Badanie programu Lektoratów języka polskiego za granicą dla NAWA
 • Ewaluacja funkcjonowania Centrum Przedsiębiorczości Smolna dla m.st. Warszawy
 • Ewaluacja projektu Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SCWO 2016-2018
 • Ewaluacja funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK wraz z rekomendacjami dla Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Badanie procesu wyłaniania PZZJ w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Badanie ewaluacyjne wsparcia Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce dla ROPS Poznań
 • Badanie ewaluacyjne projektu „UTW dla społeczności” dla Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
 • Badanie pilotażowego projektu Inkubatorów Innowacji Społecznych realizowane w ramach wieloletniej umowy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów (partnerstwo z EGO S.C.). Raport 

2017

 • Badanie ewaluacyjne procesu wdrażania budżetu obywatelskiego w Krakowie w 2017 r. dla Miasta Krakowa. Raport
 • Ewaluacja współpracy Urzędu m.st. Warszawy i warszawskiego sektora nauki dla Miasta Stołecznego Warszawy
 • Badanie ewaluacyjne programu Dom Kultury+ dla Narodowego Centrum Kultury. Raport
 • Badanie sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce dla ROPS Poznań (1 część)
 • Opracowanie szczegółowej koncepcji ewaluacji śródokresowej projektu wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy Warszawscy” 2.0 na lata 2016-2020 dla Miasta Warszawy
 • Badanie trwałości efektów programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe dla Muzeum POLIN
 • Badanie ewaluacyjne programu „Warszawski e-senior” dla Miasta Stołecznego Warszawy

2016

 • Ewaluacja Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych dla Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
 • Ewaluacja całościowa Programu „Razem Bezpieczniej” 2007-2015 dla MSWiA.
 • Ewaluacja domów sąsiedzkich w Warszawie dla Urzędu m.st. Warszawy. Raport  || Studium przypadku – Tarczyńska || Studium przypadku – Woronicza || Studium przypadku – Białołęka
 • Ewaluacja projektu „Strefa Miłosierdzia” (Światowych Dni Młodzieży w Warszawie) dla Centrum Myśli Jana Pawła II.
 • Badanie Programu Liderzy PAFW dla Szkoły Liderów. Raport wpływu
 • Ewaluacja projektu „Przedsiębiorcze dzieci” dla Fundacji Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego. Raport
 • Ewaluacja projektu „W Muzeum wszystko wolno” dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Raport || Prezentacja
 • Ewaluacja III edycji Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie. Raport cząstkowy || Raport końcowy
 • Ewaluacja ex-ante Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w Warszawie na lata 2014-2022 dla Urzędu m.st. Warszawy. Raport
 • Ewaluacja portalu NGO.PL dla Stowarzyszenia KLON/JAWOR
 •  Badanie „Cudzoziemcy w Warszawie,czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym” w ramach projektu z funduszy norweskich z Fundacją Obserwatorium, m. st. Warszawą, Fundacją Vox Humana oraz akademikami z UW. Raport || Prezentacja || Publikacja

2015

 • Ogólnopolskie badanie społeczne Ośrodka Ewaluacji „Kogo nęci zdrowe jedzenie?”. Raport
 • Walidacja Centrów Dziecka i Rodziny – 3-letnie badanie dla Fundacji Rozwoju Dzieci im. Amosa Komeńskiego
 • Ewaluacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 dla m.st. Warszawy
 • Ewaluacja Programu Przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015 dla m.st. Warszawy
 • „Czytanie dzieciom od urodzenia” – ogólnopolskie panelowe badanie rodziców czytających dla Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Raport || Prezentacja
 • Ewaluacja portalu „Kontynent Warszawa” dla Fundacji Inna Przestrzeń

2014

 • Badanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc na zlecenie m.st. Warszawy   Raport || Prezentacja
 • „Ojcowie i dzieci” – badanie potrzeb ojców związanych z wychowywaniem małych dzieci dla Fundacji Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego. Raport
 • Pokaż Wasz plac zabaw! Społeczne ogólnopolskie badanie opinii rodziców na temat placów zabaw. Raport
 • Ewaluacja projektu „Szkoła Liderów Polonijnych” dla Stowarzyszenia Szkoła Liderów

2012

 • Badanie współpracy samorządów i biur porad obywatelskich dla Związku Biur Porad Obywatelskich
 • Ewaluacja Programu „Razem Bezpieczniej” dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zobacz raport

2011

 • Ewaluacja Programu na rzecz społeczności romskiej dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zobacz raport
 • Ewaluacja Programu „Razem Bezpieczniej” dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

2010

 • Ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Badanie ewaluacyjne organizacji Fundacji Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego

2008

 • Ewaluacja projektu „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu” dla Funduszu Współprac
 • Ewaluacja programu pilotażowego Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw dla Ministerstwa Sprawiedliwości

2007

 • Badanie kapitału społecznego i ewaluacja projektu „Działaj Lokalnie IV” dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Badanie III sektora w województwie lubuskim dla Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

2006

 • „Liderzy PAFW” dla Stowarzyszenia Szkoła Liderów

2005

 • Ewaluacja projektu „Tu jest praca” w ramach PIW EQUAL dla Instytutu Polityki Społecznej
 • Program „Demokracja czeka na twój głos – młody obywatel w Europie” dla Fundacji Schumanna
 • Akcja „Przejrzysta Polska” dla Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

2004

 • Program „Biura Aktywizacji Bezrobotnych” dla Caritas Polska
 • Projekt „Promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych o profilu odzieżowym i tekstylnym” dla Fundacji dla Polski
 • Program „Pedagogika Ulicy” dla Fundacji dla Polski
 • Program „Szybka ocena i reakcja” – badanie pod patronatem WHO UNDP dotyczące ryzykownych zachowań młodzieży dla OPS Warszawa – Mokotów
 • Program „Łącznicy” na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego, we współpracy z Pozarządową Agencją Ewaluacji i Rozwoju przy Stowarzyszeniu BORIS
 • Program Polityczna Akademia Kobiet Centrum Promocji Kobiet

Fundacja Katalyst Engineering

Ewaluacje projektów ze środków unijnych

2018

 • Ewaluacja funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK wraz z rekomendacjami
 • Badanie ewaluacyjne wsparcia Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce dla ROPS Poznań
 • Badanie pilotażowego projektu Inkubatorów Innowacji Społecznych realizowane w ramach wieloletniej umowy z Ministerstwem Rozwoju i Finansów (partnerstwo z EGO S.C.)

2017

 • Ewaluacja ex post naboru Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości w systemie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Ewaluacja sposobu wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Ministerstwa Zdrowia
 • Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Działania Towarzyszące) dla Federacji Polskich Banków Żywności

2016

 • Ewaluacja programu edukacyjno-kulturalnego „Żydowskie dziedzictwo kulturowe” zrealizowanego z funduszy norweskich przez Muzeum Żydów Polskich POLIN.
 • Badanie ewaluacyjne Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla Federacji Banków Żywności

2015

 • Ekspertyza – podsumowanie, analiza i opracowanie danych z powiatów – beneficjentów Działania 3.5 PO KL (II cykl) dla Ośrodka Rozwoju Edukacji
 • Badanie modelu coachingu dla dyrektorów szkół na zlecenie Stowarzyszenia Szkoła Liderów

2014

 • Badanie ewaluacyjne efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej
 •  Ewaluacja projektu „Fizyka – kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy” dla Wydziału Fizyki UW
 • Analiza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście Działania 9.2 PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Raport
 • „Efektywni 50+”- Diagnoza potrzeb szkoleniowych osób 50+. Raport
 • „Efektywni 50+”- Ewaluacja wewnętrzna projektu innowacyjnego. Raport
 • Ewaluacja badania projektu innowacyjnego „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności, realizacji zadań” dla Fundacji Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Mushup 1 || 2 || 3
 • Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Poddziałanie 3.3.1 PO KL dla Ośrodka Rozwoju Edukacji Raport || Prezentacja

2013

 • Ewaluacja Poddziałania 1.3.1 PO KL dla Społeczności Romskiej dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Zobacz raport || Mushup 1 || 2 || 3
 • Ewaluacja ex-ante Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla CRZL
 • Ewaluacja projektów wolontarystycznych realizowanych w ramach PO FIO dla MPiPS. Zobacz raport

2012

 • Ewaluacja wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla IBE
 • Ewaluacja studiów podyplomowych „Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy – studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” dla WWSI
 • Badanie współpracy samorządów i biur porad obywatelskich dla Związku Biur Porad Obywatelskich

2011

 • Ewaluacja projektu „Bezpieczna Europa” dla Komendy Głównej Policji
 • Ewaluacja projektu „Wdrożenie Strategii Rozwoju PKPP Lewiatan” dla Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan

2010

 • Ocena realizacji Projektów Systemowych PO KL dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Ewaluacja projektu systemowego dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

2009

 • Ewaluacja projektu systemowego „Integracja dla samodzielności” dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ewaluacja projektu systemowego „Bądź Aktywny – bądź Najlepszy” dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku

2008

 • Ewaluacja projektu „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu” dla Funduszu Współpracy

2007

 • Ocena Wdrażania systemu Rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację SPO RZL i PIW EQUAL dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

2006

 • Ekspertyzy wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 i POPT 2007-2013 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

2005

 • Badanie skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Analiza stanu realizacji celów POPT 2004-2006 dla MRR
 • Przygotowanie ekspertyzy określającej wartości bazowe i docelowe wskaźników w projekcie PO PT

2004

 • Ewaluacja programu wspólnotowego „Młodzież” dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

2001

 • Ewaluacja programów Phare SCI-TECH II oraz ROLNICTWO dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
 • Ewaluacja Programu Phare ACCESS 2000 dla Fundacji dla Polski
 • Ewaluacja Programu Inicjatywy Proeuropejskie, finansowanego z funduszy PHARE dla Funduszu Współpracy
 • Badanie przygotowania polskiej wsi do przyjęcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Federacji Inicjatyw Oświatowych

Ewaluacje projektów edukacyjnych

2021

 • Badanie dot. przedsiębiorczości studenckiej dla Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego

2020

 • Ewaluacja projektu Szkoła Edukacji dla Fundacji Dobrej Edukacji i Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności

2019

 • Analiza określenia obszarów wymagających interwencji z funduszy strukturalnych UE w zakresie rozwoju infrastruktury publicznych szkół artystycznych dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2018

 • Ewaluacja programu „Ogarnij inżynierię” dla Fundacji Katalyst Education
 • Badanie ewaluacyjne pn.”Proces organizacji i prowadzenia lektoratów j.polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich – diagnoza i zaproponowanie usprawnień” dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • Ewaluacja pilotażowego programu Mądrzy Cyfrowi dla Fundacji ABCXXI

2017

 • Ewaluacja współpracy Urzędu m.st. Warszawy i warszawskiego sektora nauki dla Centrum Komunikacji Społecznej m.st.Warszawy
 • Ewaluacja ex-post naboru Podmiotów Zewnętrznego Zapewniania Jakości w systemie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ZSK dla Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Ewaluacja on‑going warszawskiego modelu edukacji cyfrowej seniora pn. „Warszawski e‑senior” dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

2016

 • Ewaluacja całościowa Programu rządowego 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna szkoła” dla MEN.
 • Ewaluacja „POLIN Meeting Point – summer education school 2016” dla Polaków, Niemców i Żydów na zlecenie Muzeum Żydów Polskich POLIN.
 • Ewaluacja konferencji wieńczącej projekt edukacyjny „Jewish Cultural Heritage” dla Muzeum Żydów Polskich POLIN.
 • Badanie ewaluacyjne portalu warsze.polin.pl dla Muzeum Żydów Polskich POLIN.

2015

 • Badanie ewaluacyjne Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Ewaluacja projektu edukacyjnego „Polin Meeting Point – Szkoła letnia” dla Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Badanie ewaluacyjne: statystyczna analiza ocen uczniów i wyników egzaminów w projekcie „Akademia Uczniowska” dla Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Ekspertyza – podsumowanie, analiza i opracowanie danych z powiatów – beneficjentów Działania 3.5 PO KL (II cykl) dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

2014

 • Badanie ewaluacyjne Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Raport cz.1 || cz.2
 • Badanie ewaluacyjne efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Analiza kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście Działania 9.2 PO KL dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Raport
 • Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki” dla Ośrodka Rozwoju Edukacji. Raport
 • Bieżąca ewaluacja projektu „Fizyka – kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy” dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2013

 • Walidacja modelu Centrów Dziecka i Rodziny dla Fundacji Komeńskiego
 • Ewaluacja projektu innowacyjnego wdrażania narzędzia do monitorowania szkół dla Federacji Inicjatyw Oświatowych
 • Ewaluacja Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” dla Federacji Inicjatyw Oświatowych. Zobacz raport
 • Ewaluacja Projektu „PREMD” dla Fundacji Komeńskiego

2012

 • Ewaluacja Poddziałania 9.1.1 PO KL dotyczącego edukacji przedszkolnej dla MRR. Zobacz raport

2011

 • Badanie „Efektywne działania informacyjno-promocyjne w obszarze kształcenia zawodowego” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zobacz raport
 • Badanie możliwości wykorzystania wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej w systemie oświaty dla MEN. Zobacz raport

2010

 • Analiza Działań Upowszechniających Edukację Przedszkolną, podejmowanych w ramach PO KL w województwie Podlaskim na lata 2007-2013 realizowana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Zobacz raport
 • Ewaluacja Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

2009

 • Ewaluacja projektu „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych” dla Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 – Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych PO KL 2007-2013 dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zobacz raport
 • Ewaluacja projektu „Aktywista” dla CEO

2008

 • Ewaluacja projektu „Nie boimy się konfliktów! Szkoła mediacji szkolnej” dla Federacji Inicjatyw Oświatowych
 • Ewaluacja projektu „Aktywni z Natury” dla CEO

2007

 • Ewaluacja projektu „Małe przedszkole w Każdej Wsi” dla Federacji Inicjatyw Oświatowych
 • Program „Małe przedszkole w Każdej Wsi” realizowany ze środków EFS dla Federacji Inicjatyw Oświatowych

2006

 • Monitoring i ewaluacja programu „Szkoła Marzeń” dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Ewaluacja programu „Szkoła Ucząca Się” dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Badanie rezultatów głośnego czytania dla Fundacji ABC XXI – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Zobacz raport
 • Ewaluacja programu „Dla dzieci” dla Fundacji im. J.A. Komeńskiego
 • Program „Mała Szkoła” prowadzony przez Federację Inicjatyw Oświatowych

2005

 • Ewaluacja funkcjonowania systemów oceniania w gimnazjach dla Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

2004

 • Ewaluacja programu pilotażowego „Gdy nie ma przedszkola” dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (później dla Fundacji Rozwoju Dzieci im J.A. Komeńskiego)

Ewaluacja i prowadzenie szkoleń

2016

 • Ewaluacja Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych dla Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

2015

 •  Ewaluacja szkolenia dla przewodników izraelskich na zlecenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

2014

 • Szkolenia ewaluacyjne prowadzone dla Centrum Wolontariatu i Federacji MAZOWIA

2013

 • Ewaluacja systemu szkoleń certyfikowanych przez Ministra Zdrowia dla terapeutów uzależnień od narkotyków dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Ewaluacja projektu szkoleniowego „Akademii Polin” dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

2012

 • Ewaluacja projektu szkoleniowego „Trener STOP” dla Stowarzyszenia Trenerów STOP

2010

 • Ewaluacja Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego dla Stowarzyszenia Villa Decjusza (2 edycje)

2008

 • Ewaluacja projektu „Szkoła liderów organizacji pozarządowych” dla Stowarzyszenia Szkoła Liderów

2007

 • Ewaluacja w programie „Wiedza i doświadczenie” dla STOP
 • Ewaluacja szkolenia realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
 • Szkolenia trenerów organizacji strażniczych dla Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 • Centrum Aktywności Lokalnej w ramach ROEFS
 • Ewaluacja Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (2 edycje)
 • Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej
 • Szkolenia prowadzone w ramach projektu ENTER (finansowanego ze środków EQUAL)

Ewaluacje projektów międzynarodowych

2016

 • Ewaluacja konferencji wieńczącej projekt edukacyjny „Jewish Cultural Heritage” dla Muzeum Żydów Polskich POLIN.
  • Ewaluacja programu edukacyjno-kulturalnego „Żydowskie dziedzictwo kulturowe” zrealizowanego z funduszy norweskich przez Muzeum Żydów Polskich POLIN.

2008

 • Badanie projektu DG AGRI dla Eureval (Centre for European Expertise and Evaluation)

2007

 • Ewaluacja projektu „Women Now – Transnational Partnership” dla Centrum Praw Kobiet

2005

 • Ewaluacja projektu „Community Based Early Childhood Education” – program realizowany przez brytyjską organizację EveryChild w Kosowie ze środków UNICEF

2004

 • Ewaluacja Program „Partnerstwo dla III sektora” realizowanego przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i North West Network w Walii

Do góry