Ośrodek Ewaluacji

styczeń 2014

Na dół

Blog

« Poprzednia strona

styczeń 2014

W nowy rok Ośrodek Ewaluacji wkracza z następującymi badaniami: badanie systemu doskonalenia nauczycieli realizowane w ramach Poddziałania 3.3.1 PO KL dla ORE, ewaluacja projektu innowacyjnego dotycząca modelu regrantingu dla ARFP oraz dla Wydziału Fizyki UW badanie podsumowujące projekt „Fizyka – kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy”. Ponadto w partnerstwie z WWSI realizujemy projekt Efektywni 50+.

listopad 2013

W ramach procedury rozeznania rynku kierujemy zapytanie dotyczące ceny usługi wykonania ankiety audytoryjnej skierowanej do uczestników szkoleń w ramach projektu Efektywni 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ankieta audytoryjna realizowana dwukrotnie (pre i posttest kompetencji) podczas zjazdów szkoleniowych w kolejnych 8 grupach dla osób 50+. Szacowaną kwotę za usługę proszę o wpisanie do załączonego formularza i odesłanie za pośrednictwem Poczty w terminie do 20.12.2013 […]

styczeń 2013

Nowy rok rozpoczynamy od dobrej informacji. Zakończyliśmy badanie dla MRR dotyczące edukacji przedszkolnej dofinansowywanej z Poddziałania 9.1.1. O wynikach informuje dzisiejsza Gazeta Prawna zaś cały raport jest dostępny na stronie Więcej… Wyzwaniem będzie też wspólna realizacja projektu innowacyjnego „Efektywni 50+” wraz z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

grudzień 2012

Koniec roku jak zwykle bardzo pracowity. Zakończyliśmy realizację następujących badań: Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL dla MRR Badanie Programu „Razem Bezpieczniej” w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym dla MSW Ocena wsparcia dla rozwoju wolontariatu w projektach dofinansowywanych w ramach PO FIO w latach 2009 – 2011 dla […]

kwiecień 2012

Ostatnie posiedzenie Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych było poświęcone ewaluacji Programu na rzecz społeczności romskiej. Podczas spotkania Magda Szostakowska prezentowała wyniki naszego badania. Oto notatka ze spotkania Więcej… Raport z badania znajduje się tutaj…

kwiecień 2012

OE wygrało przetarg na badanie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Rozpoczynamy współpracę z MPiPS.

kwiecień 2012

Razem z Coffey realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące „Roli interesariuszy w Krajowym Systemie Kwalifikacji” dla Instytutu Badań Edukacyjnych.

marzec 2012

Zostało zakończone badanie ewaluacyjne Programu „Razem Bezpieczniej”. MSW opublikowało raport. Zapraszamy do lektury. Więcej…

styczeń 2012

Zostało zakończone „Badanie możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania Edukacyjnej Wartości Dodanej” dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękujemy partnerom za współpracę. Zapraszamy do zapoznania się z raportem Więcej…

styczeń 2012

OE zakończyło badanie ewaluacyjne pt. „Efektywne działania informacyjno-promocyjne w obszarze kształcenia zawodowego” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Raport z badania znajduje się tutaj…