Ośrodek Ewaluacji

10 lat minęło…

Na dół

10 lat minęło…

oe_kartka_internet

Ośrodek Ewaluacji był jedną z pierwszych firm badawczych na polskim rynku specjalizującą się w ewaluacji. Towarzyszyłyśmy narodzinom ewaluacji w Polsce, współtworzyłyśmy też Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne – organizację branżową. W swojej pracy odnosimy się do standardów PTE dotyczących etyki realizacji badań, które również współtworzyłyśmy.

Po 10 latach OE ma za sobą realizację ponad 100 badań, głównie w zakresie edukacji formalnej (przedszkolnej, zawodowej) oraz nieformalnej (projekty szkoleniowe, systemy certyfikacji szkoleń). W miarę rozwoju firmy krąg naszych zainteresowań poszerzał się. Obecnie najczęściej realizujemy badania z dziedziny edukacji, rozwoju lokalnego, polityki społecznej oraz polityki wielokulturowej.

Krąg naszych współpracowników się poszerza. My zaś nieustanie dbamy o jakość naszych badań, ale i jakość relacji, które współtworzymy. Obce są nam korporacyjne tendencje. Dbamy o to by być firmą fair play – w stosunku do zamawiających ale i osób, z którymi współpracujemy.

Po 10 latach działań mamy też odwagę i możliwość, by tworzyć projekty zorientowane na odpowiedzialność społeczną i rozwój lokalny.